Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Mërkure, 20.06.2018 19:27

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.06.2018 16:07

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.06.2018 15:06

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.06.2018 13:42

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.06.2018 13:40

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.06.2018 13:00

  Kryesia e Kuvendit