Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Shpejtim Bulliqi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Grupi parlamentar

  • LDK

Partia

Të dhëna personale

  • I lindur më 05.09.1968
  • I martuar

Arsimimi

  • Dr.sc i Shkencave Natyrore-Gjeografi

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Nga viti 1993 e tutje prof. Dr. në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore, Dep. i Gjeografisë

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Pjesërisht anglisht

Adresa

  • Llug - Podujevë

Telefoni

  • 044 539 438