Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Pal Lekaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • AAK

Partia

Të dhëna personale

 • I lindur më 29.06.1962 në Gjakovë
 • I martuar

Arsimimi

 • Doktor i mjekësisë së përgjithshme.
 • Magjistër i menaxhmentit në mjekësi

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Mjek, drejtor shëndetësor komunal, këshilltar komunal, kryeshef ekzekutiv (Gjakovë), kryetar komune.

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • serbokroatisht, gjermanisht, anglisht

Adresa

 • Gjakovë

Telefoni

 • 045 690 198