Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Jasmina Živković

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Të dhëna personale

  • E lindur më 26.10.1977 në Prishtinë
  • E martuar

Arsimimi

  • Juriste

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Deputete

Adresa

  • Shtërpcë
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com