Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Jelena Bontić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Arsimimi

  • Juriste

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Deputete ne legjislaturën e IV. në Kuvendin e Kosovës, nënkryetare e Komunës, gazetare

Adresa

  • Shtërpcë