Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Shukrije Bytyqi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • Nisma për Kosovën (NPK)

Të dhëna personale

  • E lindur më 14.04.1977 në Fshati Shkozë
  • E pamartuar

Arsimimi

  • Master i Shkencave të Kimisë

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Zyrtar në KK të Malishevës - oficer i preventivës ndaj zjarrit (dy vite), profesoreshë (gjashtë vite), këshilltare (dy mandate)

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • anglisht (elementare)

Adresa

  • Fshati Shkozë

Telefoni

  • 044 717 508