Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Saša Milosavljević

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • Pokret Socijalista (PS)

Të dhëna personale

  • I lindur më 05.04.1973
  • I martuar

Arsimimi

  • Ekonomist i diplomuar

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Deputet

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglish

Adresa

  • Shtërpca