Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Etem Arifi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Grupi parlamentar

  • LDK

Partia

  • PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM (PAI)

Të dhëna personale

  • I lindur më 24.01.1967 në Lipjan
  • I martuar

Telefoni

  • 044-206-452