Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Ilir Deda

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  Arsimimi

  • Magjistër i marrëdhënieve ndërkombëtare, the Newschool
  • i diplomuar në shkenca politike Western Michigen University

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip,anglisht, serbisht

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 044-899-166