Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Ćerim Bajrami

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Grupi parlamentar

  • 6+

Partia

  • VAKAT (VAKAT)

Të dhëna personale

  • I lindur më 30.11.1957
  • I martuar

Arsimimi

  • Publicist, Përgatitja e lartë profesionale- drejtimi teknik

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Zëvendës ministri në Ministrinë për diasporë, anëtarë i KVZK, botues dhe redaktor i gazetave në gjuhën boshnjake

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip, Gjermanisht

Adresa

  • Prizren