Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Agim Aliu

Agim Aliu

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 10.06.1971 në Balaj - FERIZAJ
 • I martuar

Arsimimi

 • Fakulteti Juridik, MA

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Anëtar i KK-Ferizaj 2000-2008,
 • Kryesues i KK-Ferizaj 2008-2012
 • Kryetar i Komunës së Ferizajt 2012-2013,
 • Deputet i Kuvendit të RKS-së, 2014-2017

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Serbokroate; Angleze (Mirë)

Adresa

 • Balaj - FERIZAJ

Telefoni

 • 044 121 538