Komisioni për Buxhet Dhe Financa

 • E Enjte, 27.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Takimi me Doganat e Kosovës dhe Administrata Tatimore e Kosovës, në kuadër të procesit të monitorimit të realizimin e planit të të hyrave për tremujorin e parë të vitit 2017;

 

 • E Marte, 25.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit të tremujorit të parë financiar për vitin 2017 të Radiotelevizionit të Kosovës dhe të Programit të shpenzimeve të RTK-së për periudhën prill-qershor 2017;
3. Shqyrtimi i kërkesës së Qeverisë së Kosovës për konsultim më Komisionin për Buxhet dhe Financa, lidhur me Vendimin e Qeverisë për vendosjen e normës së tatimit të akcizës;
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 12.04.2017 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 22.03.2017, dhe 28.03.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
4. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.04/L-045 për Partneritet Publik Privat;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 28.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

R e n d i i d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitet 2018-2020;
3. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2016;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 22.03.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

R e n d i i d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 09.03.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-157 për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit të Projektit për sigurinë e ujit dhe mbrojtjen e kanalit, e nënshkruar ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim;
4. Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitet 2018-2020;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-139 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Legjislacion, Madate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
6. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-214;
7. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: [email protected] Telefoni: 038 213 800