Komisioni për Integrime Evropiane

 • E Mërkure, 24.12.2014 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës
2. Konstituimi i Komisionit.
3. Te ndryshme

 

Procesverbali
 • E Premte, 26.12.2014 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  


RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015;
3. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Hënë, 29.12.2014 08:30
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015;
3. Te ndryshme.

 

 

Procesverbali
 • E Hënë, 29.12.2014 11:40
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

RENDI I DITËS

1. Shqyrtimi i Projektligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së.

 

 

Procesverbali
 • E Hënë, 19.01.2015 19:30
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

RENDI I DITËS

1. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-08 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-035 për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

 

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: adelina.demolli@assembly-kosova.org Telefoni: 038/ 213-805 – 10 632