Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikqyrjen e Agjencisë kundër Korrupcionit

 • E Hënë, 20.03.2017 11:00
 • Dëgjim publik Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

Dëgjim publik për Projekt- Kodin Nr.05/L-146 e Drejtësisë për të Mitur

 

Transkripti »
 • E Marte, 07.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 03.02.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit Funsional në Projektligjin nr. 05/L-127 për plotësimin e ligjit nr. 04./L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
4. Shqyrtimi i Raportit plotësues me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 05/L-122 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
5. Shqyrtimi i Raportit me amenadamente i grupit punues në Projektligjin nr.05/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-139 për Procedurën Përmbarimore;
6. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 02.03.2017 09:30
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 05/L-150 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës;
3. Shqyrtimi i amandameteve të Grupit Punues në Projektligjin nr. 05/L-129 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/L-149 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 28.02.2017 11:00
 • Dëgjim publik Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

Dëgjim publik për Projektligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.04/L-149 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.

 

 • E Marte, 28.02.2017 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te dites;
2. Përgjigje në kërkesën e Gjykatës Kushtetuese lidhur me Rastin KO-12/17, datë 14 shkurt 2017;
3. Te ndryshme.

 

Transkripti »
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator i Komisionit Email-i: visar.krasniqi@assembly-kosova.org Telefoni: 038 / 212 - 201 ext. 10 - 637 +377 (0) 45 386 999
 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com