Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport

 • E Marte, 23.12.2014 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës :

1. Konstituimi i Komisionit.

 

 

Procesverbali
 • E Premte, 26.12.2014 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takim me ministrat e ministrive të linjës, lidhur me sfidat dhe prioritetet.
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 21.01.2015 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura me 23 dhe 26.12.2014;
3. Diskutim lidhur me prioritetet dhe sfidat e Ministrisë së MKRS-së.
- I ftuar Z. Kujtim Shala, ministër.
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 28.01.2015 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 21.01.2015;
Miratimi i Planit të punës së Komisionit për vitin 2015;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 04.02.2015 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 28.01.2015;
3. Shqyrtimi i Përfundimit të Kryesisë së Kuvendit nr.05-P-06/k, për propozimin e anëtarëve të Këshillit për Trashëgimi Kulturore;
4. Takim i Komisionit me përfaqësues të GIZ;
5. Diskutim lidhur me Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Kosovë, i ftuar z.Ragip Gjoshi- Drejtor i Përgjithshëm i Agjencionit për AAPARr;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Lule YMERI Pozita: Kordinatore Email-i: lule.ymeri@assembly-kosova.org Telefoni: 038-211 331/ext.10 618 / Mob.: 044-131- 505