Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri

 • E Marte, 28.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 21.3.2017;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 05/L-158 për Shoqëritë tregtare;
4. Shqyrtimi i Nismes Legjislative ''Ligji për miniera dhe minerale";
5. Të ndryshme;

 

 • E Marte, 21.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 7.3.2017;
3. Raporti ne lidhje me zbatimin e kontrates koncesionare të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës "Adem Jashari";
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.05/L-132 për Automjete;
5. Të ndryshme;

 

 • E Marte, 14.03.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 7.3.2017;
3. Raporti i Post Privatizimit të Kompanisë Kosovare të Distribucionit dhe Furnizimit me Energji Elektrike - KKDFE (KEDS);
4. Shqyrtimi i Raportit për Rekomandime i Projektligjit nr. 05/L-127 për plotësimin e Ligjit nr.04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
5. Të ndryshme;

 

Procesverbali
 • E Marte, 07.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 28.2.2017;
3. Ecuria e anëtarësimit të KOSST-it ne ENTSO-E (e ftuar Ministrja për Dialog znj.Edita Tahiri);
4. Themelimi i Grupit të punës për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Dixhitalizimin e transmetimeve radiodifuzive tokësore;
5. Të ndryshme;

 

 

 

Procesverbali
 • E Marte, 28.02.2017 12:30
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 21.2.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-127 për plotësimin e Ligjit nr.04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
4. Prezentim i Pakos së dytë Fiskale nga minsitri i financave z.Abdullah Hoti;
5. Të ndryshme;

 

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: armend.ademaj@assembly-kosova.org ose armend.ademaj@gmail.com Telefoni: 038 / 213 801 - 10 627 Cel.+377 44 768 600
 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com