Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

 • E Marte, 21.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Zbatimi i Ligjit për shëndetësi në sistemin parësor shëndetësor
3. Të ndryshme.

 

 

 • E Mërkure, 15.03.2017 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më datë: 1.03.2017;
3. Zbatimi i Ligjit për shëndetësi në sistemin parësor shëndetësor
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 01.03.2017 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më datë: 16.02.2017;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave nga pjesët veriore të Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 16.02.2017 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më datë: 31.01.2017;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave nga pjesët veriore të Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 31.01.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura më datë: 24.01.2017
3. Raportim i ministrit të Ministrisë së Shëndetësisë z. Imet Rrahmani.
Tema :
- Sigurimet shëndetësore .
- Implimentimi i Marrëveshjes së kredisë Kosovë-Unicredit Bank Austria AG
për financimin e Projektit të modernizimit të shërbimeve të kardiologjisë
invazive në QKUK.
- Furnizimi me barna nga lista esenciale.
4. Diskutim me përfaqësuesin e SHSKUK z.Shemsi Veseli, lidhur me punësimin e stafit shëndetësor në spitale dhe në QKUK.
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndërmarrjet sociale.
6.Të ndryshme.

 

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Shpresa Haxhijaj Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: shpresa.ramosaj@assembly-kosova.org Telefoni: 038/211-294
 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com