Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

 • E Mërkure, 29.03.2017 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e komisionit e mbajtura me datë 10.03.2017;
3. Raportimi i Drejtorit të përgjithshëm të Autoritetit të Aviacionit Civil z.Dritan
Gjonbalaj;
4. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 10.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e komisionit e mbajtura me datë 28.02.2017 ;
3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin 04/L-214;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 28.02.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit të mbajtura me datë 24.01.2017 dhe 13.02.2017;
3. Raportimi i Kryeshefit Ekzekutiv të Inspektoratit Policor të Kosovës z.Hilmi Mehmeti;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit me amendamente për Projektligjin Nr.05/L-134 për legalizimin e armëve dhe dorëzimin e armëve të vogla dhe të lehta, municionit dhe mjeteve eksplozive;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Hënë, 13.02.2017 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

Raportimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës z.Shpend Maxhuni rreth situatës së sigurisë në Kosovë.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 08.02.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit të mbajtura me datë 17.01.2017 dhe 24.01.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-134 për legalizimin e armëve dhe dorëzimin e armëve të vogla dhe të lehta, municionit dhe mjeteve eksplozive;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator i Komisionit Email-i: nur.ceku@assembly-kosova.org Telefoni: 038/211-324 ext. 10 603
 
 
Zarë ALIU Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: zare.aliu@assembly-kosova.org Telefoni: 038/213-802 ext. 10 628
 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com