Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

 • E Marte, 25.04.2017 12:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i raportit vjetor i Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2016;
3. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 14.04.2017 13:00
 • Tryezë pune Salla: N-506
 •  

Komisioni në bashkëpunim me qendrën kërkimore për Politikat e Sigurisë dhe Friedrich Ebert Stiftung, organizon tryezën me temë: Çka të bëjë Parlamenti për FSK-në?

 • E Mërkure, 12.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit për Projektligjin Nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin 04/L-214;
3. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 04.04.2017 10:00
 • Tryezë pune Salla: N-506
 •  

Tryezë pune lidhur me mbikëqyrjen e shpenzimeve financiare të Ministrisë së Punëve të Brendshme

 • E Mërkure, 29.03.2017 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e komisionit e mbajtura me datë 10.03.2017;
3. Raportimi i Drejtorit të përgjithshëm të Autoritetit të Aviacionit Civil z.Dritan
Gjonbalaj;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator i Komisionit Email-i: nur.ceku@assembly-kosova.org Telefoni: 038/211-324 ext. 10 603
 
 
Zarë ALIU Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: zare.aliu@assembly-kosova.org Telefoni: 038/213-802 ext. 10 628