Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjensionit Kosovar për Intelegjencë

 • E Premte, 03.03.2017 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:

Raportim i Drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Driton Gashi.

 

 • E Premte, 24.02.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve së komisionit, të mbajtura më 20.01.2017 dhe 25.01.2017;
3. Çështjet vijuese.

 

 • E Mërkure, 25.01.2017 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve së komisionit, të mbajtura më 17.10.2016 dhe 16.12.2016;
3. Miratimi i raportit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2016;
4. Miratimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 20.01.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:

Raportim i Drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Agron Selimaj.

 

 • E Hënë, 17.10.2016 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-II
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 04.10.2016;
3. Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit nr. 03/L-178 për Klasifikimin e Informacioneve
dhe Verifikimin e Sigurisë;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Haxhi Xhemajli Pozita: Koordinator i Komisionit Email-i: haxhi.xhemajli@assembly-kosova.org Telefoni: 038/ 211-365 ext: 10 614
 
 
Hana BAJRAKTARI Pozita: Zyrtare e fushes Email-i: Telefoni: 038/212 – 685 ext: 10 – 674
 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com