Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjensionit Kosovar për Intelegjencë

 • E Marte, 18.04.2017 09:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i Drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z.Driton Gashi
3. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 05.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtura më 24.02.2017 dhe 03.03.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit për Mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Klasifikimin e Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë;
4. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 03.03.2017 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:

Raportim i Drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Driton Gashi.

 

 • E Premte, 24.02.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve së komisionit, të mbajtura më 20.01.2017 dhe 25.01.2017;
3. Çështjet vijuese.

 

 • E Mërkure, 25.01.2017 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve së komisionit, të mbajtura më 17.10.2016 dhe 16.12.2016;
3. Miratimi i raportit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2016;
4. Miratimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Haxhi Xhemajli Pozita: Koordinator i Komisionit Email-i: [email protected] Telefoni: 038/ 211-365 ext: 10 614
 
 
Hana BAJRAKTARI Pozita: Zyrtare e fushes Email-i: Telefoni: 038/212 – 685 ext: 10 – 674