Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

 • E Mërkure, 22.03.2017 09:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N-409
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Raporteve të Auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Komunave, për vitin 2015. Të ftuar: Kryetarët e Komunave të, Prishtinës, Pejës, Prizerenit, Gjakovës, Ferizajit, Gjilanit, Mitrovicës dhe Graqanicës. Ministri i MF-së, Ministri i MAPL-së, Ministri i MAP-së dhe Auditori i Përgjithshëm;

 

 • E Mërkure, 15.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 01.03.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Punëve të Brendshme, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2015, i ftuar z.Skender Hyseni, Ministër;
4. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit të përformancës, Administrimi i programit për trajtim jashtë Institucioneve shëndetësore publike, i ftuar z. Imet Rrahmani, Ministër;
5. Të Ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 01.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 23.02.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Punëve të Brendshme, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2015, i ftuar z.Skender Hyseni, Ministër;
4. Diskutim i planit për shqyrtimin e raporteve të Auditimit të Komunave;
5. Të Ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Enjte, 23.02.2017 11:30
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 16.02.2017;
3. Shqyrtimi i amendamenteve të propozuara nga Komisionet e Përhershme për Projektligjin nr.05/L-122, për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
4. Të Ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Enjte, 16.02.2017 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 26.01.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Punëve të Brendshme, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2015, i ftuar z.Skender Hyseni, Ministër;
4. Diskutim i aktiviteteve më me prioritet për komisionin;
5. Të Ndryshme;

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Antigona Ibraj Pozita: Kordinatore e Komisionit për Mbikqyrjen e Financave Publike Email-i: antigona.ibraj@assembly-kosova.org Telefoni: 038/200-10-625
 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com