Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Marte, 24.07.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 07.06, dhe 12.06. 2018;
3. Votimi i Raportit me amendamente në Projekt-Rregulloren e Kuvendit;
4. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin nr.06/L-022 për Ndërmarrjet Sociale;
5. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin nr.06/L-035 për Veprimtaritë Hidrometeorologjike;
6. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;
7. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar;
8. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-007 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-007 për procedurën jo-kontestimore;
9. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë;
10. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-054 për Gjykatat;
11. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projketligjin nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;
12. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 18.07.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 21.05.2018;
3. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projekt-Rregulloren e Kuvendit;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin nr.06/L-022 për Ndërmarrjet Sociale;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin nr.06/L-035 për Veprimtaritë Hidrometeoroligjike;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projketligjin për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës;
7. Të ndryshme.

 

 

 • E Mërkure, 11.07.2018 12:00
 • Salla: C 203
 •  

Takim i përbashkët i Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsion, me përfaqësues të Këshillit Grevist të Punëtorëve të Administratës së Gjykatave dhe Prokurorive, në lidhje me grevën, që po vazhdon ende për realizimin e kërkesave të tyre.

 • E Marte, 10.07.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-087 per kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve;
4. Procedimi i Projketligjit nr.06L-009 për Ndërmjetësim;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-059 për Kompleksin Memorial "Adem Jashari" në Prekaz;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-049 për Inovacion shkencor dhe transfer të dijes dhe teknologjisë;
7. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 03.07.2018 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 15.05.2018;
3. Formimi i Grupit punues për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.03/L-101 për Faljen;
4. Shqyrtimi në parim i Projketligjit nr.06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
5. Shqyrtimi i kërkesës për inicimin e procedurave për ndryshim plotësimin e Ligjit për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore;
6. Shqyrtimi i kërkesës së Sindikatës së pavarur të ish-Këshillit Komunal për Financim Gjakovë, vitet 1992-1999;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359