Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

 • E Marte, 27.02.2018 11:00
 • Tryezë Salla: N-506
 •  

Rendi i ditës:

Tryezë me temë:

Rëndësia e organizimit dhe sfidat në edukimin parashkollor.

 

 • E Mërkure, 14.02.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 6.2.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-053 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim ADA REF. NO. 8116-00/2016 LR 2016;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 06.02.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 23.1.2018 dhe 30.1.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 30.01.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 19.1.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjen Ndërkombëtare në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës (MASHT) dhe Stitching Spark-ut të Holandës (SPARK) mbi mbështetjen e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit Mitrovica;
4. Raportim i ministrit të MASHT lidhur me gjendjen në Arsimin e Lartë;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 23.01.2018 14:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 16.1.2018;
3. Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, nr.17/19 të dt. 15.12.2017 për ratifikimin e anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të AKA;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Lule Ymeri Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 643; 044 214 640