Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

  • E Mërkure, 11.10.2017 10:00
  • Mbledhje e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës :

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 06.10.2017;
3. Shqyrtimi i draft-planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, për vitin 2016;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2016;
6. Shqyrtimi i raportit vjetor të Radio Televizionit të Kosovës, për vitin 2016;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265