Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

  • E Mërkure, 18.04.2018 10:00
  • Dëgjim publik Salla: C 203
  •  

Rendi i ditës :


Dëgjim Publik lidhur me amendamentimin e Projektligjit Nr.06/L-043, për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
  •  

    Dëgjim publik

    E Mërkure, 18.04.2018 10:00
     

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265