Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

 • E Mërkure, 03.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit e mbajtura me datë 18.09.2018;
3. Shqyrtimi në parim i projektligjit Nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit Nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit Nr.06/L-124 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
6. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 02.10.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

Raportimi i Ministrit të Punëve të Brendshme z.Bejtush Gashi

 

 • E Marte, 18.09.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit te mbajtura me datë 02.08.2018;

3. Shqyrtimi i planit të punës së Komisionit për sesionin vjeshtor 2018;

4. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 02.08.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit të mbajtura me datë 04.05.2018, 13.06.2018, 22.06.2018 dhe 10.07.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2018;
4. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 22.06.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e komisionit e mbajtura me datë 24.04.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
4. Diskutim rreth procesit të anëtarësimit të Kosovës në INTERPOL;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Nur Çeku Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 603;
 
 
Zare Aliu Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 628; 044 454 891