Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

 • E Hënë, 18.12.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Diskutim lidhur me Raportin me rekomandime të Avokatit të Popullit, në lidhje me faturimin e energjie elektrike të shpenzuar në katër komunat veriore të Republikës së Kosovës, (të ftuar: Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë dhe Avokati i Popullit),
2. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 12.12.2017 10:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme,
2. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Avokatit të Popullit lidhur me zgjedhjen e 5 zëvendësve të Avokatit të Popullit, (i ftuar Avokati i Popullit z.Hilmi Jashari),
3. Diskutim lidhur me Raportin me rekomandime të Avokatit të Popullit, në lidhje me faturimin e energjie elektrike të shpenzuar në katër komunat veriore të Republikës së Kosovës, (i ftuar Avokati i Popullit, z.Hilmi Jashari),
4. Njoftim lidhur me shqyrtimin e peticioneve nga Grupi Punues i Komisionit,
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 15.11.2017 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Peticioneve, të ftuar: Drejtori për Shërbime Publike, Komuna Podujevë, dhe Përfaqësues të banorëve nga fshati Orllan, Komuna Podujevë,
2. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2016,
3. Takim i anëtarëve të Komisionit Funksional me përfaqësues të Organizatës - Grupi për Studime Juridike dhe Politike,
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 08.11.2017 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së fundit,
2. Shqyrtimi Propozim-planit të punës së Komisionit Funksional për vitin 2017,
3. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Avokatit të Popullit lidhur me trajtimin e punëve të pambaruara nga legjislatura e kaluar, sipas Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës,
4. Shqyrtimi i Peticioneve,
5. Takim i anëtarëve të Komisionit Funksional me përfaqësues të Organizatave:
    a) Grupi për Studime Juridike dhe Politike, dhe
    b) Qendra për Fuqizimin e Gruas.

 

 • E Mërkure, 18.10.2017 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së më parshme,
2. Raportim në Komision. (I ftuar Ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale z.Skender Reqica.),
3. Shqyrtimi në parim I Projektligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë,
4. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Selman Ymeri Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 635; 044 250 339
 
 
Sulltane Gashi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 624; 044 412 924