Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për të Drejtat Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Marte, 24.01.2017 10:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme,
2. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit të punës për vitin 2016,
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të punës për vitin 2017,
4. Shqyrtimi i Peticioneve,
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali