Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Marte, 24.01.2017 11:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit të mbajtura me datë 29.11.2016; 07.12.2016 dhe 20.12.2016
3. Miratimi i raportit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2016;
4. Miratimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit Nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin 04/L-214;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali