Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Marte, 31.01.2017 11:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura më datë: 24.01.2017
3. Raportim i ministrit të Ministrisë së Shëndetësisë z. Imet Rrahmani.
Tema :
- Sigurimet shëndetësore .
- Implimentimi i Marrëveshjes së kredisë Kosovë-Unicredit Bank Austria AG
për financimin e Projektit të modernizimit të shërbimeve të kardiologjisë
invazive në QKUK.
- Furnizimi me barna nga lista esenciale.
4. Diskutim me përfaqësuesin e SHSKUK z.Shemsi Veseli, lidhur me punësimin e stafit shëndetësor në spitale dhe në QKUK.
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndërmarrjet sociale.
6.Të ndryshme.

 

 

Procesverbali