Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për të Drejtat Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Hënë, 06.03.2017 14:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme,
2. Informimi i përfaqësuesit të Agjencisë për Barazi Gjinore,
3. Shqyrtimi i Peticioneve,
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali