Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri

E Marte, 14.03.2017 11:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 7.3.2017;
3. Raporti i Post Privatizimit të Kompanisë Kosovare të Distribucionit dhe Furnizimit me Energji Elektrike - KKDFE (KEDS);
4. Shqyrtimi i Raportit për Rekomandime i Projektligjit nr. 05/L-127 për plotësimin e Ligjit nr.04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
5. Të ndryshme;

 

Procesverbali