Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 15.03.2017 13:00 në sallën N204

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më datë: 1.03.2017;
3. Zbatimi i Ligjit për shëndetësi në sistemin parësor shëndetësor
4. Të ndryshme.