Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport

E Hënë, 20.03.2017 10:00 në sallën S-II

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.2.2017 dhe 22.2.2017;
3. Diskutim lidhur me sponzorizimet në fushën e sportit;

4. Të ndryshme.

 

 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com