Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Mërkure, 22.03.2017 09:00 në sallën N-409

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Raporteve të Auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Komunave, për vitin 2015. Të ftuar: Kryetarët e Komunave të, Prishtinës, Pejës, Prizerenit, Gjakovës, Ferizajit, Gjilanit, Mitrovicës dhe Graqanicës. Ministri i MF-së, Ministri i MAPL-së, Ministri i MAP-së dhe Auditori i Përgjithshëm;

 

Procesverbali