Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Mërkure, 22.03.2017 13:00 në sallën S-II

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme,
2. Shqyrtimi i Vendimit të Avokatit të Popullit për propozimin e kandidateve për zgjedhjen e 5 zëvendësve të Avokatit të Popullit,
3. Diskutimi lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-023 për Persona të
Zhdukur: Të ftuar Shoqatat e familjareve të personave të zhdukur.

4. Shqyrtimi i Peticioneve,
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali