Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikqyrjen e Agjencisë kundër Korrupcionit

E Marte, 04.04.2017 11:00 në sallën S-II

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 14,23,28.02.2017 dhe 02.03.2017.
3. Shqyrtimi i raporteve i Komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.05/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-139 për Procedurën Përmbarimore;
4. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit Funsional në Projektligjin nr. 05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikqyrjen e Kufirit Shtetëror,i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-21;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.05/L-132 për automjete;
7. Të ndryshme.