Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Marte, 04.04.2017 11:00 në sallën N 303

R E N D I I D I T Ë S

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e dt. 07.03.2017;
3. Raportimi i Ministres për Integrim Evropian, znj. Mimoza Ahmetaj;
4. Shqyrtimi i Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (PKZMSA) 2017-2021;
5. Të ndryshme.