Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Punë të Jashtme

E Marte, 04.04.2017 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 3 shkurt, 8 shkurt në ora 13:00, 8 shkurt në ora 14:30, 13 shkurt 2017 si dhe 2 mars 2017;
3. Miratimi i raportit nga Samiti i komisioneve parlamentare për punë të jashtme;
4. Miratimi i informatës nga vizita zyrtare në Republikën e Shqipërisë;
5. Bashkëpunimi me Asamblenë Parlamentare të NATO-së;
6. Të ndryshme;
    • Diskutim lidhur me vizitat zyrtare të Komisionit.