Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 12.04.2017 11:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më datë: 15.03.2017 dhe 21.03.2017;
3. Takim me shoqaten e mamive të Kosovës;
4. Shqyrtimi i Projektligjit për ndërmarrjet sociale.
5. Të ndryshme.