Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Enjte, 13.04.2017 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-133 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat zyrtare të Republikës së Kosovës;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali