Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Enjte, 20.04.2017 13:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më datë:12.04 .2017;
3. Takim me përfaqësues të sindikatës Unia nga Zvicrra;
4. Të ndryshme.