Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri

E Mërkure, 19.04.2017 09:30 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 12.4.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr. 05/L-158 për Shoqëritë tregtare;
4. Të ndryshme;

 

Procesverbali