Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Mërkure, 19.04.2017 12:00 në sallën S-II

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 5.4.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Raportin Financiar të Fondit të Bashkuar për Sektorin e Arsimit për periudhën Janar-Mars 2016. I ftuar Ministri i MASHT, z. Arsim Bajrami;
4. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit, Procesi i Rishikimit të Teksteve Shkollore. I ftuar Ministri i MASHT, z.Arsim Bajrami;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali