Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Premte, 21.04.2017 10:00 në sallën S-II

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme,

2. Shqyrtimi i Raportit përfundimtar për Projektligjin Nr.05/L-105 për mbrojtjen e
femijës,

3 . Shqyrtimi i peticioneve,

4. Të ndryshme.