Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Mërkure, 03.05.2017 13:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2016,

2. Shqyrtimi i Vendimit të Avokatit të Popullit për propozimin e kandidatëve për
zgjedhjen e 5 zëvendësve të Avokatit të Popullit,

3 . Shqyrtimi i peticioneve,

4. Të ndryshme.