Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Enjte, 04.05.2017 12:30 në sallën S-II

Rendi i ditës:

Shqyrtimi i Projekligjit nr.05/L-156 për Forcën e Sigurisë së Kosovës.