Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë Konstitutive

E Enjte, 03.08.2017 10:00

Rendi i ditës

1. Formimi i Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Kuorumit dhe të Mandateve të Deputetëve,
2. Dhënia e betimit të deputetëve,
3. Zgjedhja e kryetarit  dhe e nënkryetarëve të Kuvendit.

Transkripti