Kalendari i takimeve dhe i seancave

Vazhdimi i Seancës konstituive

E Premte, 04.08.2017 10:00

Rendi i ditës

3. Zgjedhja e Kryetarit të Kuvendit dhe e nënkryetarëve të Kuvendit.