Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë Plenare

E Marte, 03.10.2017 14:12

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2016 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian

 

ProcesverbaliTranskripti