Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Marte, 10.10.2017 11:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Konstituimi i Komisionit;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali